Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18,00
Utorok: 18,00
Streda: 18,00
Štvrtok: 18,00
Piatok: 18,00
Sobota: 7,30
Nedeľa: 8,00; 10,00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Fotogaléria

2017

Slávnosť vystavenia relikvií sv. Antona a sv. Kataríny Sienskej
Veľkonočný pondelok
Pobožnosť krížovej cesty, Hliník nad Hronom
Hody - Slávnosť patrónov chrámu a farnosti

2016

Taizé adorácia na Silvestra
Jasličkové predstavenie
Púť do Krakova
Farský guláš
Obrázky detí
Púť Sásovčanov do Kláštora pod Znievom

2015

Veľká noc
Farské nástenky 2015

2014

Vinšujeme vám
Koncert študentov AMU v BB
Sviatok sv. Mikuláša
Koncert Duo Sanctus
Primičná omša Petra Stellmacha SDB
Farské nástenky 2012-2014
55. výročie manželstva
Poklony v štýle Taizé
Narodeniny otca Kazimíra
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Záverečné stretnutie spevokolu
Výročie kňazstva o. Kazimíra
MDD a opekačka v Sásovskej doline
Prvé sväté prijímanie
Farská púť na Staré Hory
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Hrový deň a opekačka
Veľkonočná nedeľa
Biela sobota
Veľký piatok
Krížová cesta na Veľký piatok
Výzdoba počas veľkonočného trojdnia
Kvetná nedeľa
Krížová cesta detí
Krížová cesta na Kalvárii
Krížová cesta -muži
Krížová cesta na prvý piatok v marci
Pôstna výzdoba
Meniny nášho duchovného otca
Hrový deň
Karneval
Nové prekrytie schodíkov kostola
Stretnutie zástupcov cirkví v Starej Sásovej v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
Hody
Privítanie nového roku

2013

Vianočný koncert Vinšujeme vám
Koledovanie Dobrá novina
Jasličková pobožnosť
Polnočná omša
Betlehemské svetlo
Stretnutie so svätým Mikulášom
Sviatosť birmovania
Detský ruženec
Miništrantský výlet 2
Požehnanie áut (Sv. Krištof)
Farský guláš
Deň otcov
Miništrantský výlet
15 rokov kňazstva otca Kazimíra
Procesia na Božie telo, 2. júna 2013
1. sväté prijímanie
Modlitba ruženca do rádia Lumen
Deň matiek
Farská púť na Staré Hory
Nedeľa Dobrého pastiera
Relikvia Don Bosca na sídlisku Sásová
Výzdoba kostola na Veľkú noc
Krížová cesta na Veľký piatok
Krížová cesta - mladí
Krížová cesta - ženy
Krížová cesta - muži
Hody vo farnosti

2012

Mikuláš
Večeradlo s P. Humbertom Virdzekom
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Stretnutie po prvom svätom prijímaní
Otvorenie prázdnin
1. sväté prijímanie

2011

Sviatosť birmovania
Farský deň
Deň otcov

2010

Sviatosť birmovania
Prvé sväté prijímanie
Veľká noc
360-stupňová panoráma interiéru kostola
Pôstne obdobie

2009

Vianoce 2009
Sviatosť birmovania
Prvé sväté prijímanie
Farský deň

2008

Sviatosť birmovania

2006

Miništranti
Prvé sväté prijímanie

1990-2004

Kostol - interiér
Kostol - exteriér
Rekonštrukčné práce na opevňovacom múre
Maľby v kostole pred rekonštrukciou

Krížová cesta

Zvon