Skočiť na obsah

Farnosť Stará Sásová Farnosť Stará Sásová

Poriadok svätých omší:

Pondelok: 18:00
Utorok: 18:00
Streda: 18:00
Štvrtok: 18:00
Piatok: 18:00
Sobota: 8:00,
v letnom čase 7:30
Nedeľa: 8:00; 10:00

Zmeny v omšovom poriadku možné na základe aktuálnych farských oznamov.


Liturgické čítania na dnes

Liturgia hodín online breviar.sk
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy rodinabb.sk
svatepismo.sk


Farnosť Stará Sásová

Liturgické oznamy

29. nedeľa v období cez rok A - 19.-25.10.2020 (PDF)
  • Sväté omše sa slávia s 5 veriacimi. Prednosť majú veriaci, ktorých úmysel je slávený. Účasť si treba dohodnúť telefonicky - 0908743980.
  • Využite možnosť televíznych a rozhlasových prenosov. Stále platí dišpenz (oslobodenie) od povinnej účasti na nedeľnej svätej omši. Nie však od svätenia nedele, čo je Boží príkaz.
  • V nedeľu popoludní od 14.00 do 15.00 hod. budem podávať sväté prijímanie tým, ktorí využili možnosť televízneho či rozhlasového prenosu. Do kostola môže vstúpiť max. 5 osôb naraz. Ostatní musia stáť vonku v 2 m rozostupoch. Bolo by vhodné, aby neprišli všetci v jednom čase. Pred vstupom si treba dezinfikovať ruky.
  • V modlitbách Vám všetkým vyprosujem Božie požehnanie a ochranu Panny Márie v tomto náročnom období a rovnako ďakujem za modlitby a za Vašu pomoc.
  • 18. októbra 2020 slávime v celej Cirkvi Misijnú nedeľu. Vzhľadom na to, že nie je možná tradičná zbierka na misie, je možné prispieť na misijnú e-zbierku. Napriek nepriaznivej situácii, v ktorej sa nachádzame, sú takí, ktorí sú na tom ešte horšie. Svoje finančné príspevky môžete posielať na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 1810. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail. ĎAKUJEME za Vašu štedrosť a Vaše príspevky na misijné diela pápeža Františka.
  • Zoznam skupín na upratovanie kostola 2020 (PDF) (nový rozpis)

Liturgické oznamy

28. nedeľa v období cez rok A - 12.-18.10.2020 (PDF)

Stará Sásová objavuje talenty

Posedenie pri farskom guľášiku spojené s prehliadkou tvorivých diel farníkov. 15. september, 12.00 hod., farský dvor
Plagátik (PDF)

Video o kostole

Video o kostole sv.Antona a Pavla pustovníkov Stará Sásová (TV Hronka)

WANDER-NÁLEPKA Kostola sv. Antona a Pavla, pustovníkov

Aj v našom kostole je možné získať wander nálepku do Turistického denníka. Spolu s ňou je možné získať aj pečiatku.
- naša Wander nálepka
- pečiatka (tif)
- oficiálna stránka Wander Book
- Slovenská FB skupina
- Oficiálna FB slovenská stránka

Sväté omše za rodiny

Sväté omše za Božie požehnanie rodín a na ich dobré úmysly sú v našej farnosti slávené na sviatok svätej rodiny a v poslednú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.
Plagátik (JPG)


Archív aktualít